Στοιχεία/Details
Εγγραφή/Registration
Τρόπος Πληρωμής/Payment Method
Εξακρίβωση/Confirmation
Πληρωμή/Payment
Στοιχεία Σύνεδρου / Participant Details
 
 
*Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες / Type the characters
Ltd 17, Asklipiou Str., 10680 Athens-Greece Tel.: +30 210 3634944 Fax: +30 210 3631690 Email: info@era.gr Web: www.era.gr